• Detālplānojuma izstrāde
  • Interjera risinājumu izstrāde
  • Pilnu tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku projektēšanai
  • Ēku rekonstrukcijas projektu izstrāde
  • Dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoaudita veikšana
  • Siltināšanas projektu izstrāde dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām
  • Speciālistu konsultācijas par projektēšanu, tehnisko apsekošanu, tāmēm, siltināšanu, rekonstrukciju un būvniecību
  • Eiropas fondu projektu vadība