APSAIMNIEKOŠANA

Piedāvājam pilna servisa nekustamo īpašumu apsaimniekošanu visā Latvijas teritorijā, uzticot šo pienākumu veikšanu labākajiem nozares speciālistiem. Savā darbā apzināmies to, cik liela nozīme ir kvalitatīvai apsaimniekošanai, tāpat esam pārliecinājušies, ka tas ir veids, kā garantēt viskonkurētspējīgāko maksu šāda veida pakalpojumiem. 

Veicot apsaimniekošanu par svarīgu uzskatām ne tikai konkrēto nekustamo īpašumu, bet arī tā īpašniekus un iedzīvotājus. Regulāri veicam saziņu ar klientiem, aktualizējam nekustamajā īpašumā notiekošo, plānojam un realizējam iespējamos uzlabojumus, kā arī izvirzām arvien jaunus mērķus, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un nekustamā īpašuma ilgtspēju.