ENERGOSERTIFIKĀCIJA

Ēkas energosertifikācija ir process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu (derīguma termiņš - 10 gadi no izsniegšanas brīža) vai nosaka projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu (derīguma termiņš - 2 gadi no izsniegšanas brīža). Energosertifikācija nepieciešama, lai precīzāk noteiktu nekustamā īpašuma vērtību,  piedāvājot to tirgū, kā arī, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, energosertifikācija kā obligāta prasība attiecināma gan daudzos iepirkumu konkursos, gan uz pašvaldību īpašumā esošajām ēkām.

Energosertifikāts satur informāciju par ēkas enerģijas patēriņu apkurei, karstajam ūdenim, apgaismojumam, ventilācijai un dzesēšanai. Papildus tam tiek identificēti iespējamie energoefektivitātes pasākumi enerģijas patēriņa samazinājumam.

Ēkas energoefektivitāti novērtē saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi, kuru nosaka Ministru kabinets. Savukārt ēku energosertifikācijas kārtību nosaka noteikumi par ēku energosertifikāciju.