TĀMJU SASTĀDĪŠANA

Atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, tāmju sastādīšanas pamatojums ir:

  • būvprojekts, tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas;
  • informācija par būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu raksturam, apjomiem un kvalitātes nosacījumiem;
  • tāmju izmaksu elementi attiecīgajiem būvdarbu veidiem.