PRIVĀTMĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTE

Esam vieni no ALTUM izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem atbalsta programmā viena dzīvokļa dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, tādēļ tās ietvaros piedāvājam savus pakalpojumus:

  • Sniegt konsultācijas par ēkas energoefektivitāti un iespējamajiem pasākumiem tās uzlabošanai;
  • Izstrādāt sākotnējo ēkas energonovērtējumu;
  • Saskaņot ar ēkas īpašnieku un pārrunāt energonovērtējumā minētos pasākumus, to nepieciešamību, ieguvumus un aptuvenās izmaksas;
  • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju/projektu, atbilstoši sasniedzamajiem energoefektivitātes rādītājiem un ēkas īpašnieka vēlmēm;
  • Izstrādāt ēkas pagaidu energosertifikātu;
  • Sastādīt būvdarbu apjomus un specifikācijas, tāmi, veikt apmaksāšanās perioda aprēķinu;
  • Veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā;
  • Veikt nepieciešamos būvdarbus atbilstoši iepriekš izstrādātajam projektam.

Vairāk par programmu, tās piedāvātajiem atbalsta veidiem un pieteikšanos iespējams lasīt ŠEIT.