PROJEKTĒŠANA

Mēs kā projektētāji izstrādāsim nepieciešamo būvprojektu atbilstoši normatīvajiem aktiem, līgumam par būvprojekta izstrādi, tehniskajām prasībām un labai profesionālajai praksei tādā apjomā, lai būtu iespējams:

  • noteikt izbūvējamās būves atbilstību normatīvajiem aktiem un citām izvirzītajām prasībām;
  • veikt būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama;
  • veikt ēkas energoefektivitātes novērtējumu, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums;
  • aprēķināt būvizmaksas;
  • nodrošināt būvdarbu veicējam pietiekamu informāciju būvdarbu veikšanai.

Izstrādāsim visas nepieciešamās būvprojekta sadaļas, kā arī nodrošināsim tādu projektu izstrādi, kā:

  • energoefektivitātes;
  • ēku rekonstrukcijas;
  • fasādes atjaunošanas,
  • inženiertīklu;
  • u.c. – SAZINIES AR MUMS!