PROJEKTU VADĪBA

Projektu, būvdarbu, tai skaitā Eiropas fondu projektu, vadība -  Nodrošināsim profesionālu un augsta līmeņa projektu vadību, kas vērsta uz mērķu sasniegšanu un kvalitatīviem procesiem, no idejas līdz pat būves vai ēkas nodošanai ekspluatācijā, ievērojot budžeta un laika grafika rāmjus.

Esam pieredzējuši strādāt gan ar privātpersonām, gan juridiskām personām, gan valsts un pašvaldības iestādēm, tāpat esam pieredzējuši vadīt ALTUM un Eiropas fondu projektus, palīdzot pasūtītājam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju finansējuma saņemšanai.

Profesionālu un kompetentu speciālistu vadībā izstrādātie projekti un būvdarbi Pasūtītājam ļaus ne tikai ietaupīt laiku un finanšu resursus, bet arī sniegs iespēju iegūt pēc iespējas labāku rezultātu.