"DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA"

 Daugavas iela 2, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2121

Veikta ēkas atjaunošana, kas ietver sekojošus pasākumus:

 1. Ēkas siltināšanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti un veicot energoresursu efektīvu izmantošanu. Projektā ietverti sekojoši risinājumi: 
  - Ēkas visu ārsienu siltināšana;
  - Ventilējamās fasādes izbūve;
  - Cokola siltināšana, fasādes plākšņu apšuvumu uzstādīšana;
  - Pagraba pārseguma siltināšana;
  - Jumta pārseguma siltināšana;
  - Jumta seguma nomaiņa;
  - Logu nomaiņa.

 2. Būvkonstrukciju pastiprināšanu;
 3. Apkures sistēmas atjaunošanu;
 4. Ēkas siltuma mezglu rekonstrukciju;
 5. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu;
 6. Drenāžas sistēmas izbūvi ar pieslēgumu pie pilsētas lietus kanalizācijas tīkliem;
 7. Zibensaizsardzības izbūvi.