"Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūve"

Lapu iela 19, Rīga

Projekta ietvaros notikusi:

(lielajā ēkā)

 • Jumta vienmērīga pacelšana, veidojot paaugstinājuma joslu, kā ēkas sastāvdaļu ar atsauci uz konkrēto stilu un ēkas vēsturisko veidolu; 
 • Jumta izbūve ielas fasādē abās pusēs starp centrālo izbūvi un rizolītiem. Lai jumta stāvā iegūtu papildus apgaismojumu, paredzēti jumta logi; 
 • Bēniņu stāva izbūves, kuras stilistiski veidotas mūsdienīgā manierē. Izbūvju ritmu nosaka ēkas esošo logu ritms;
 • Pagalma pusē 1 .un 2.stāvā, vietās, kurās tas funkcionāli ir nepieciešams attiecībā pret plānojumu, kā arī tajā pašā laikā veidojot kopēju fasādes kompozīciju, dzīvokļos, vecās logailu vietas palielināšana līdz grīdai. 2. stāva līmenī kā logu norobežojošs elements uzstādīta stiklotu marga, jeb tā dēvētais franču balkons, savukārt 1. stāva līmenī priekšā šiem logiem izveidots neliels balkons, ko īsteno koka konstrukcijās ar stiklotu margu pa balkona perimetru;
 • Pagraba stāvā izvietotas palīgtelpas dzīvokļiem, līdz ar to 2,5 m attālumā no ēkas fasādes paredzēta terase, kā arī daļu no pagraba logiem pagalma pusē padziļina līdz pagraba stāva grīdai.
 • Ēkas siltināšana, jaunas apdares izveide, logu, durvju nomaiņa.

(mazajā ēkā)

 • 6 labiekārtotu dzīvokļu pārplānošana;
 • Fasādes apdares nomaiņa no krāsots apmetums uz koka dēlīšu apšuvumu;
 • Fasādē uz ielas pusi jumtā iestrādāti verami jumta logi;
 • Ēkas pagalma pusē 3. stāvā jaunas jumta izbūves, jumta terases;
 • Pagalma pusē 1. un 2. stāvā vecās logailu vietas palielinātas līdz grīdai, veidojot telpās plašuma sajūtu un ienesot papildus dienas gaismu. 2. stāva līmenī kā logu norobežojošs elements uzstādīta stiklota marga, jeb tā dēvētais franču balkons.
  Papildus augstāk minētajam projekta ietvaros:
 • Pārplānoti visi dzīvokļi, veicot kosmētisko remontu;
 • Ierīkota jauna ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma;
 • Izbūvēta jaunu apkures sistēma;
 • Veikts kosmētiskais remonts koplietošanas telpās;
 • Veikta bojāto nesošo konstrukciju pastiprināšana, protezēšana.
 • Veikta ēkas siltināšana, jaunas apdares izveide, logu, durvju nomaiņa.