Ēkas pārbūve

Pils rajons 41, Jēkabpils

Būve atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.6308), ka ari valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Jēkabpils  pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7432) teritorijā un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Krustpils viduslaiku pils” (valsts aizsardzības Nr.904) aizsardzības zonā. Pārbūvējamā ēka sākotnēji bijusi Krustpils muižas saimniecības ēka un tā atrodas Krustpils muižas saimnieciskās apbūves kompleksa tiešā tuvuma un vizuālas uztveres zonā vienā parka malā.

Pārbūves laikā īstenots:

  • Demontēts perpendikulārais apjoms, kas būvēts 20.gs. 20. gadu vidū kopā ar pamatiem;
  • Jumta pārbūve(vecā seguma un jumta konstrukcijas demontāža, jaunas koka nesošās konstrukcijas izbūve un ieseguma izbūve);
  • Pārseguma pārbūve (esošās pārseguma konstrukcijas demontāža, jaunas pārseguma konstrukcijas izbūve);
  • Fasādes atjaunošana (mūra un mūrjavas izdrupumu atjaunošana, plaisu aizdarīšana, kaļķa krāsojuma attīrīšana, logu, durvju un karnīžu dekoratīvā ķieģeļu mūrējuma atjaunošana);
  • Durvju un logu izbūve (veco logu un durvju demontāža, jaunu koka logu un durvju izbūve).;
  • Pazemināts zemes reljefs pie ēkas cokola apmēram pa 30cm un izbūvēta ēkas apmale;
  • Atjaunoti lieveņi;
  • Esošās grīdas demontāža un jaunas konstrukcijas izbūve.